dimecres, 2 de juliol de 2014

TANCAMENT DE CAVITATS A SANT LLORENÇ

Adjunto el link per tal d'escoltar L'emissió 41 del programa Això és La Mola que està dedicada a l'anàlisi de la polèmica desfermada a Sant Llorenç del Munt pel tancament sense permís de dues cavitats.

CLICK AQUÍ


Els autors dels dos tancaments no s'han identificat, però tots dos han deixat en les reixes instal.lades uns cartells explicant que amb les seves accions volen evitar el deteriorament de les cavitats. A més justifiquen les seves accions unilaterals en considerar que el Parc Natural no és prou diligent en l'adopció de mesures de protecció.
Es curiós que desprès de diverses polèmiques,  per tal de,  si es publiquen  o no les coordenades de les cavitats trobades per aquests personatges i havent mostrat repetidament  la seva intenció de reservar la seva localització per tal de Traficar  amb elles i que tan sols es podes accedir a traves del amiguis-me, ambdues apareguin tancades amb reixes.

Caldria que la policia investigues com a mimin aquesta possibilitat a fons,  desitjo,  que,  per un cop els organismes pertinents,  sancionin als infractors i posin remei al despotisme demostrat per aquest/s " senyors "  que amb l'excusa de protegir,  es volen apropiar de la muntanya."" ningú en te la certesa,  però tots intuïm qui han sigut els autors de la gamberrada." 


El primer tancament es va produir el passat Nadal a la petita cova del Frontal. Aquesta primera acció es va difondre entre molts cercles excursionistes, mes enllà del reduït grup d'interessats per les cavitats de Sant Llorenç. I a l'abril es va conèixer, a través d'un grup espeleològic de Granollers, que la molt estreta boca de la cova-avenc Quim Solbas també havia estat coberta per una reixa.


En tot cas, el Parc Natural recorda que ells són propietaris dels terrenys on estan les dues cavitats i, per tant, han denunciat l'acció.Lamentablement, el missatge subliminar que donen accions d'aquest tipus, es que a la muntanya un pot fer el que vulgui  no es necessari respectar res,  tan sols te que emmascarar el fet d'una falsa voluntat de protesta en pro de la protecció del patrimoni de tots...
Properament algú se'l pot acudir tancar la masia de la Mata  i per tal de protegir el patrimoni del parc quedar-se a viure allà.

Els texts en Negreta i cursiva estan extrets del blog:  AIXÓ ES LA MOLA


Xavier.