diumenge, 9 de novembre de 2014

V CONCURS INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA DE FLORA I FAUNA CAVERNÍCOLA
  V CONCURS INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA DE FLORA I FAUNA CAVERNÍCOLA

 

ORGANITZA: Grup d'Espeleologia de Villacarrillo (GEV)

COL·LABOREN: VILLANATURAX (www.villanaturax.blogspot.com) i Societat Entomològica Melansis.
 

Objectiu: Incentivar la divulgació i la conservació dels ecosistemes del medi subterrani.
 
BASES DEL CONCURS

 
Tema: Flora i Fauna cavernícola

 
Nombre d'Obres:
Il·limitat

 
Modalitat i Tècnica: Lliure

 
Format: Digital, en format imatge (jpg., Tiff., Bmp., Etc ...) (sense marques d'aigua, lletres ni autories). Al costat de la fotografia s'enviarà un document en format text en què s'indiqui títol, autor, email, nom de la cavitat, terme municipal, país.


Jurat: El jurat ho comprendran els membres del GEV 


La decisió del jurat serà inapel·lable.

Enviaments: S'hauran d'enviar al correu electrònic bioespeleologiaGEV@gmail.com, i en el títol de l'email haurà d'aparèixer "Concurs Internacional de Fotografia". 


 Aquelles fotografies que no reuneixin les característiques esmentada i no tinguin qualitat suficient, seran denegades.
  El termini és des del mes de novembre fins al 10 gener 2015.

Les fotografies participants s'exposaran posteriorment al blog www.bioespeleologia.blogspot.com.
 

PREMIS: Els premis seran publicacions bioespeleológicas, havent-hi un primer i un segon premi exclusivament.

ENLLAÇ A LA BLOG DEL CONCURS FENT CLICK AL CARTELL

http://bioespeleologia.blogspot.com.es/2014/11/v-concurso-internacional-de-fotografia.html


V CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA DE FLORA Y FAUNA CAVERNÍCOLA  

ORGANIZA: Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.)
COLABORAN: VILLANATURAX (www.villanaturax.blogspot.com) y Sociedad Entomológica Melansis.
Objetivo: Incentivar la divulgación y la conservación de los ecosistemas del medio subterráneo.  
BASES DEL CONCURSO 

Tema: Flora y Fauna cavernícola
Número de Obras: Ilimitado
Modalidad y Técnica: Libre
Formato: Digital, en formato imagen (jpg., tiff., bmp., etc…) (sin marcas de agua, letras ni autorías). Junto a la fotografía se enviará un documento en formato texto en el que se indique título, autor, email, nombre de la cavidad, término municipal, país.
Jurado: El jurado lo comprenderán los miembros del G.E.V.
El fallo del jurado será inapelable.
Envíos: Se deberán enviar al correo electrónico bioespeleologiaGEV@gmail.com, y en el título del email deberá aparecer “Concurso Internacional de Fotografía”. Aquellas fotografías que no reúnan las características citada y no tengan calidad suficiente, serán denegadas.
El plazo es desde el mes de Noviembre hasta el 10 Enero de 2015.
Las fotografías participantes se expondrán posteriormente en el blog www.bioespeleologia.blogspot.com.
PREMIOS: Los premios serán publicaciones bioespeleológicas, habiendo un primer y un segundo premio 
exclusivamente.