dissabte, 10 de gener de 2015

AVENC DE LA CUNETA (Avenc del Catejat)

PARTICIPEN: JALO I PERE.

ACOMPANYANTS: PAQUI I ROSA. 

 


 


FOTOS JALOFOTOS PERE