dimarts, 2 de juny de 2015

BLOQUEJADORS TURBOCHEST I TURBOFOOT

 

Fa cosa d'un parell d'anys, més o menys va sortir al mercat un model de bloquejadors de CAMP que pel seu disseny prometen un ascens més fàcil i minimitzen el desgast de la placa de contenció de la corda,  ja que aquesta inclou politges tant a la seva part superior com en la inferior entre altres virtuts ...

 


TURBOCHEST 

 
 

 

El fabricant ens argumenta que per la seva geometria,  aquest dispositiu,  al contrari d'altres dissenys d'altres marques del sector, evita el risc que es surti de la corda en situacions d'ascensió sobre corda obliqua.

Res de nou ens ofereix el fet de que la Palanca d'obertura o faci amb doble moviment de seguretat, tot i que aquesta si que que esta proveïda d'un còmode tirador extraïble. 

Una altra virtut ens l'argumenten com que aquest bloquejador facilita la recuperació de la corda, que normalment en altres bloquejadors es realitza estirant cap aball i aquí té lloc hissant amb la politja, una forma "més intuïtiva i útil" ...

 
Mes qualitats que no aporten cap novetat: Lleva dentada amb tractament especial anti desgast i dotada de drenatges per fang, brutícia i gel. Orifici d'ancoratge principal rotat per garantir una adequada posició del dispositiu en l'arnès.Un altre argument a favor seu és que pot també ser utilitzat com politja bloquejant, però només per a motius de recuperació i hissat de material, amb una càrrega màxima de 50 kg (prohibida qualsevol maniobra d'hissat de persones).


 


Hi ha una versió de peu amb opcion dret i esquerre amb idèntiques virtuts, amb el nom de ...

 


 TURBOFOOT

 EN RESUM...

 

 • Elevat rendiment en progressió gràcies a les dues politges.

 • Baix desgast del bloquejador i de la corda. 

 • Seguretat també sobre cordes en tensió obliqua. (en el  cas del turbochest).

 • Utilitzable com politja bloquejant, només per l'hissat de material (50 kg max).