dimarts, 5 d’abril de 2016

INCIDENT A L'AVENC DELS ESQUIROLS ( VIA DIRECTA )

EL PASSAT DIUMENGE DIA TRES D'ABRIL UN GRUP REDUÏT DE COMPANYS: EWA, MANEL, RAFA I RAÚL, VAREN DECIDIR ANAR A L'AVENC DELS ESQUIROLS A FER LA VIA DIRECTA I HO VAREN ACONSEGUIR FINS QUE DE TORNADA AL ARRIBAR AL POU D'ACCÉS A LA CAVITAT ES VAREN ADONAR DE QUE ALGÚ ELS HAVIA RETIRAT LA CORDA E INTENTAT TALLAR-LA, DE MANERA QUE NO ELS I VA QUEDAR MES ALTERNATIVA QUE DEMANAR AJUDA,  GRÀCIES A QUE LES BOQUES DEL POU SON PROU AMPLES COM PER QUE I ARRIBI LA COBERTURA DEL MÒBIL, I A LA PROXIMITAT DE LA POLICIA LOCAL DEL  ORDAL,  ES VA PODER SOLUCIONAR EN UN MOMENT, JA VEIEU QUE CAL EXTREMAR LES PRECAUCIONS I COM A MÍNiM LLIGAR LA CORDA AL FONS DE L'AVENC...

 

 

 

 

FOTOS DIVERSOS AUTORS 

 

ELS PROTAGONISTES DEL MAL TRAGO 


ELS VÍDEOS DE LA MOGUDA