dijous, 9 de juny de 2016

AVENC DE LES PINASSES

PARTICIPEN: JORDI CASTELLS, JORDI FOLCH, PERE, XAVIER.
FOTOS PERE