COMPRA I VENDA DE MATERIALPer incloure un article en aquesta secció cal enviar un correu electrònic amb: Una petita descripció, Fotos, dades de contacte a l'adreça de correu:
        
                                                                                                        GEXVIV 

Les transaccions aquí efectuades són responsabilitat única i exclusiva dels interessats doncs aquest és un servei per divulgar i facilitar el contacte entre les, Persones, les dades facilitades telèfon o correu electrònic, només seran publicats per facilitar el contacte, no esmentant mai ni noms ni adreces personals.Para incluir un artículo en esta sección hay que enviar un correo electrónico con: Una pequeña descripción, Fotos, datos de contacto a la dirección de correo

                                                                                                       GEXVIV

Las transacciones aquí efectuadas son responsabilidad única y exclusiva de los interesados ​​pues este es un servicio para divulgar y facilitar el contacto entre las, Personas, los datos facilitados teléfono o correo electrónico, sólo serán publicados para facilitar el contacto, no mencionando nunca ni nombres ni direcciones personales.
                              ARNÉS TSA 

Nou a estrenar amb Funda

Preu de Venda = 30 €


Contacte:

Telèfon: 931251629 ( Ferran)

En horari comercial. 

 

MOTXILLA KARRIMOR

model Alpinistes 45+10L.

color blau i gris

Preu venda = 25 €
Contacte: 

 jserrano1955@gmail.com 

 grupespeleo15abril@gmail.com