dilluns, 17 de març de 2014

Llicències i cobertures de la FEE

En relació a les informacions sobre les assegurances de les llicències  i cobertures que ofereix la FEE des de la Federació Catalana d'Espeleologia us volem comunicar el següent:
  • En primer lloc, volem deixar ben clar que cada federat és lliure d’assegurar-se on millor cregui convenient, valorant la seva pertinença a una o altra entitat en funció del que rep de cadascuna
  • En segon lloc informar-vos de que, posats en contacte amb l’asseguradora de FEE, que és la mateixa que la de la FCE, "Generali" ens ha comunicat que les cobertures són les mateixes per tothom i que no hi ha diferències malgrat el que la FEE està oferint com a llicència “Bàsica” cobertures que perteneixen a les llicències “Plus”, l'asseguradora no és fa responsable del que ofereixi la FEE, però en cas d’accident en algunes de les disciplines de la Plus i ells ho agreguen a la Bàsica, el federat quedaria sense cobertura d'accident .
  • En tercer lloc, les assegurances d'accidents les contracten les federacions i no el federat directament. Advertim que la FEE, com tots sabeu, és troba en un procediment concursal que pot comportar la seva dissolució i desaparició, en aquest cas les assegurances quedarien automàticament resoltes en desaparèixer una de les parts contractants. Aquesta seria la situació inversa a la que varem patir, ara fa dos anys, amb la desaparició de la Mutualidad General Deportiva a resultes de la qual la FCE va haver de contractar una companyia asseguradora que es fes càrrec de tres mesos.
Aquesta informació és comunicada per si alguna persona es tragués la llicència a la FEE. 
Estem a la vostra disposició per a qualsevol consulta que hagueu de menester sobre aquest tema.


http://www.espeleologia.cat/